Атестація педагогів: Що? Де? Коли?

Процедура атестації педагогічних працівників триває ледь не увесь навчальний рік. Нелегко всі процеси тримати в голові – що й коли підготувати, виконати…

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою щодо працівників: визначають відповідність займаній посаді, встановлюють рівень кваліфікації, присвоюють: кваліфікаційну категорію, педагогічне звання.

Увесь порядок атестації визначає Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

Хід атестаційного процесу вчителів та інших педагогічних працівників закладу освіти умовно можна поділити на два семестри – на півріччя навчального року.

Перше півріччя навчального року

До 20 вересня – створити атестаційну комісію. Для цього керівник навчального закладу видає наказ, яким: створює атестаційну комісію, затверджує склад комісії. Атестаційна комісія діє один рік – до формування її нового складу. Персональний склад комісії протягом року може змінюватися. Зауважте! Атестаційна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

До складу атестаційної комісії закладу (установи) входять за посадами керівник та/або заступник керівника закладу (згідно з визначеними обов’язками), завідувачі відділів, відділень, голови предметно-циклових комісій, методичних об’єднань, керівники філій закладу (за наявності), представник відповідної профспілкової організації.. До атестаційної комісії закладу (установи) також можуть входити керівники (заступники керівника) або педагогічні працівники закладів (установ), педагогічні працівники яких проходять атестацію у цьому закладі, представник засновника або уповноваженого ним органу з числа посадових осіб та представник наглядової (піклувальної) ради закладу (за наявності).

До складу комісії можна включити не лише працівників навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, організацій, об’єднань громадян (за згодою). До 10 жовтня – подати всі документи. Керівник навчального закладу має подати атестаційній комісії список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. У списку зазначають також: результати попередньої атестації, строки проходження працівниками підвищення кваліфікації. У цей самий строк атестаційна комісія приймає заяви від педагогічних працівників про: позачергову атестацію, перенесення строку атестації. Зауважте! Підстав для позачергової атестації дві: заява працівника, подання керівника чи педагогічної ради навчального закладу.

До 20 жовтня – затвердити списки та графік роботи. Атестаційна комісія має провести своє перше засідання, розглянувши питання щодо затвердження:

а) списків педпрацівників, які атестуються;

б) графіка роботи атестаційної комісії, ухвалення рішення про перенесення строку чергової атестації (хоча можна й в інші строки) тощо.

Педагогічних працівників обов’язково ознайомлюють із графіком проведення атестації під підпис.

Друге півріччя навчального року.

До 1 березня – подати характеристики діяльності педагогів. Керівник навчального закладу має надати атестаційній комісії характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період.

За 10 днів – не пізніше! – до атестації педагогічного працівника ознайомлюють із характеристикою.

До 15 березня – вивчення професійної діяльності педпрацівника Згідно з затвердженим графіком роботи, атестаційна комісія повинна вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються.

До 1 квітня – завершити роботу атестаційної комісії. Атестаційна комісія навчального закладу вчасно завершує вивчення професійної діяльності осіб, які атестуються, та оформлює атестаційні листи.

Якщо щодо педагогічного працівника ухвалили позитивне рішення, то протягом 5 днів, після підсумкового засідання атестаційної комісії, керівник навчального закладу видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів).

У триденний строк наказ: доводять до відома педагогічних працівників під підпис, подають копію в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

Кiлькiсть переглядiв: 542