Соціальний педагог:

- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;

- бере участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;

- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганді здорового способу життя, статевого виховання молоді);

- сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;

- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);

- є посередником між школою, сім'єю, державними установами по захисту прав дітей

Безоплатне харчування

З 01.01.2019 р. забезпечуються безоплатним харчуванням учні, наступних пільгових категорій затверджених рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 526 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти М. Запоріжжя у 2019 році», а саме:

- діти з особливими освітніми проблемами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у закладі загальної середньої освіти;

- діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування;

- діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 №197/98;

- діти закладів загальної середньої освіти санаторного типу для дітей з латентною туберкульозною інфекцією;

- діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил), які мають відповідні документи;

- діти, які потрапили в складні життєві умови;

- діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- діти які відвідують групи продовженого дня та за рішенням педагогічної ради звільнені від оплати за харчування (у відсотках чисельності групи за списком): 10% - у повному обсязі; 15% - на половину вартості.

Пільгова категорія Перелік документів:
1 Діти з особливими освітніми проблемами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах. - заява; - свідоцтво про народження; - висновок комісії.
2 Діти сироти та діти, позбавленні батьківського піклування - заява; - свідоцтво про народження; - рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною, позбавленої батьківського піклування (копія);
3 Діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; - заява; - свідоцтво про народження; - довідка територіального управління соціального захисту населення про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
4 Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 №197/98 - заява; - свідоцтво про народження; - посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув(помер) чи пропав безвісті під час проходження військової служби.
5 Діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил), які мають відповідні документи - заява; - свідоцтво про народження; - посвідчення учасника бойових дій , яке видається органами Міністерства оборони України(за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 №302 зі змінами) (копія);; - довідку про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, забезпечені їх проведенні і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, яка видається командиром військової частини, де військовослужбовець Збройних сил України проходить або проходив службу ( за формою згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2004 №413 зі змінами)(копія); - довідку встановленого зразка з військкомату про причинний зв’язок смерті одного з батьків з військовими діями з підписом, скріпленим печаткою (копія); - посвідчення дитини (матері) як члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (копія); - довідку з військової частини про участь особи в операції Об’єднаних сил забезпеченні її проведення і захисті належності,суверенітету та територіальної цілісності України(для батьків, які зараз проходять службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил)(копія);
6 Діти, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи - заява; - свідоцтво про народження; - посвідчення дитини та вкладку до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою(копія)
7 Діти, які потрапили в складні життєві умови - заява, звернення; - свідоцтво про народження; - акт обстеження житлово-побутових та майнових умов дитини; Для обстеження житлово-побутових та майнових умов дитини, комісія у складі 5-х осіб відвідує учня за місцем проживання. За необхідності здійснюється запит до установ , організацій, підприємств та інше щодо надання інформації для уточнення обставин ситуації, яка негативно впливає на життя та стан здоров’я дитини.

Складні життєві обставини— обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв'язку із старістю або станом здоров'я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, обставини, спричинені наслідками від торгівлі людьми, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо).

/Files/images/5-59.jpg

/Files/images/5-60.jpg

/Files/photogallery/odin_doma_reben_0.jpg

Залишати дітей без нагляду – НЕПРИПУСТИМО!

Діти – це окрема частина суспільства, якій притаманні особлива поведінка, своєрідні життєві стереотипи, що забезпечують її розвиток і становлення та перетворення в дорослу частину суспільства. Унаслідок свого становища діти потребують особливого підходу, соціального захисту та поваги до їхніх прав. Діти не тільки майбутнє України, вони сьогодення нашої держави. Саме тому діяльність із захисту прав дитини визначено загальнодержавним пріоритетом.

У державі відпрацьована і діє налагоджена система щодо захисту прав та законних інтересів дітей, яка регламентована чинним законодавством України. Права та інтереси дитини захищаються такими нормативними документами: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закони України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

Нині суспільство вкрай стурбоване станом травмування й загибелі дітей. Нещасні випадки трапляються саме тоді, коли діти залишаються без нагляду дорослих, коли небезпека чатує на кожному кроці: вдома – коли працюють електропобутові прилади та є вільний доступ до сірників і запальничок, вибухонебезпечних предметів, хімічних речовин; на вулиці – в умовах стрімкого потоку транспорту; під час відпочинку у лісі, горах, біля водойм. Діти стають заручниками обставин, а їхнє легковажне ставлення до вогню та води часто є першопричинами сумних і трагічних наслідків. Однією з основних причин стає недбале ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків. Зайняті повсякденними справами, роботою, дорослі мало часу приділяють дітям і часто забувають стежити за їхньою безпекою. До «групи ризику» переважно потрапляють так звані неблагополучні сім’ї, де зловживають алкоголем, наркотичними засобами і не цікавляться вихованням своїх дітей.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини, невиконання та ухилення від виконання своїх батьківських обов’язків згідно з чинним законодавством. Відповідальність щодо виховання дітей покладена на обох батьків, незалежно від того, проживають вони разом чи окремо, оскільки обов’язок здійснювати належне виховання та нагляд за дитиною є рівним для обох із них, тому неналежне виховання дітей – це правопорушення батьків і, як наслідок, настання відповідальності. Законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність батьків за неналежне виховання дітей.

Стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 166 Кримінального кодексу України передбачає, що злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов’язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі терміном від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Не залишайте своїх дітей без нагляду та не будьте байдужими до інших дітей, які перебувають на вулицях, вокзалах та в інших громадських місцях без супроводу дорослих. Чужих дітей не буває! Дитяча безпека залежить тільки від дорослих, які повинні створити світ, сприятливий для дітей, світ у якому кожна дитина почуватиметься захищеною. І захистити дитину можна тільки у співпраці – співпраці громадян зі службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами освіти, охорони здоров’я, правоохоронними органами.

У малечі повинно бути щасливе дитинство, і за це відповідаєте ви, дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх прав має стати одним із основних ваших обов’язків.

Кiлькiсть переглядiв: 1064