/Files/images/782751.jpg/Files/images/Screenshot_3.png

/Files/images/167229791.jpg

/Files/images/28727.jpg

/Files/images/Права_дитини.jpg

/Files/images/-Як_дитині_отримати_правову_допомогу_.png

Відповідальність неповнолітніх за правопорушення

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
З якого віку наступає відповідальність дітей за злочини? Відповідно до ст. 22 Кримінального кодексу України (КК) кримінальної відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину минуло шістнадцять років. Також до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років лише за умисне вбивство, посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави, умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, диверсію, бандитизм, терористичний акт, захоплення заручників, зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, крадіжку, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство. Яке покарання може бути визначено дитині? Згідно з ст.98 КК України до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні Види покарань: 1. Штраф. 2. Громадські роботи 3. Виправні роботи (від16 років) 4. Арешт (від16 років) 5. Позбавлення волі на певний строкПозбавлення волі не може бути призначено неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості. Правосуддя у кримінальному процесі здійснюється відповідно до кримінально-процесуального кодексу України. Де відбувають покарання у види позбавлення волі неповнолітні засуджені?Позбавлення волі на певний строк – це саме суворе покарання у системі покарань, які можуть призначатися неповнолітнім. Покарання у виді позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх виконують виховні колонії. Ці колонії займають особливе місце серед установ, які призначені для відбування покарання, що виражається, по-перше, у встановленні більш пільгових умовах у порівнянні з умовами утримування дорослих злодіїв, та, по-друге, в орієнтації на застосування різноманітних виховних психолого-педагогічних заходів як основних засобів впливу на неповнолітніх в процесі їх навчання, проведення спортивних, культурних заходів, а також в процесі трудової діяльності. Кримінальну відповідальність батьків за злочини, скоєні малолітніми та неповнолітніми дітьми законодавець не передбачає. Але батьки несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми та неповнолітніми дітьми, у тому числі і заподіяну у результаті злочину.


Адміністративна відповідальність

Під адміністративноювідповідальністю слід розуміти накладення на правопорушниківзагальнообов’язкових правил, які діють у державному управлінні,адміністративних стягнень, що зумовлюють для цих осіб обтяжливі наслідкиматеріального чи морального характеру. Адміністративна відповідальність є однимз видів юридичної відповідальності, що має всі ознаки останньої..Серед суб’єктівадміністративних правопорушень вирізняються так звані спеціальні суб’єкти,тобто ті, які мають певні особливості щодо вчинення окремих адміністративнихправопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальнихпідставах. До них належать неповнолітні, іноземні громадяни, військовослужбовціта працівники міліції, посадові особи, народні депутати, батьки або особи, щоїх замінюють, та ін.Згідно з ст. 13 КпАПУкраїни до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення,застосовуються відповідні заходи впливу. Спочатку наведемо визначення поняття«неповнолітні». Неповнолітні — це особи, які не досягли 18 років, тобто віку, здосягненням якого закон пов’язує настання повної дієздатності. Неповнолітні,які не досягли встановленого в законі віку (14 років згідно з Кримінальнимкодексом України та 16 років згідно з КпАП України), є малолітніми і юридичнійвідповідальності, у тому числі адміністративній, не підлягають, оскількивизнаються нездатними усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними. До тогож адміністративна відповідальність неповнолітнього може настати тільки тоді,коли 16 років йому виповнилось саме до моменту вчинення протиправного діяння, ане до вирішення питання про притягнення його до адміністративноївідповідальності.До неповнолітніх віком16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосованізаходи, передбачені ст. 241 КпАП, а саме:·зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим;·попередження;·догана або сувора догана;·передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють,або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремимгромадянам на їх прохання.Заходи впливу маютьвиховний характер І можуть бути застосовані до неповнолітніх, які скоїлиадміністративний проступок, у віці 16-18 років, якщо орган адміністративноїюрисдикції дійде висновку, що виправлення правопорушника можливе беззастосування до нього суворішого адміністративного стягнення.Найменш суворим заходомє зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим.Публічність вибаченняпри цьому полягає у здійсненні його не тет-а-тет (тобто неповнолітній іпотерпілий), а у присутності інших осіб.Попередження — суворішийзахід виховного впливу, що полягає в усному оголошенні органом адміністративноїюрисдикції офіційного від імені держави осудження неповнолітньогоправопорушника і його поведінки, яка виявилась у скоєнні адміністративногопроступку, що не становить значної суспільної небезпеки.Догана або сувора доганає заходами морально-психологічного впливу,Переданнянеповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють,Передання неповнолітньогоправопорушника під нагляд педагогічному або трудовому колективуЗауважимо також, щоскоєння адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, що пом’якшуєвідповідальність. Пояснюється це тим, що неповнолітні загалом не мають стійкоїпсихіки, достатнього життєвого досвіду, навичок правочинної поведінки, незавжди усвідомлюють шкоду від заподіяного, легко піддаються впливу інших осіб,особливо старших за віком, що часто стають організаторами або підбурювачамиправопорушень, ураховується також, що неповнолітні легко піддаються виховномувпливу і можуть виправитись без застосування до них жорстких заходівадміністративного стягнення.

Цивільна відповідальність

Неповнолітня особа відповідає за завдану нею шкоду насамостійно загальних підставах (стаття 1179 ЦК України). Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно та договору укладеного за згодою батьків (усиновлювачів),піклувальника.

/Files/images/плакат_стоп_булінг_новий-723x1024.jpg
/Files/images/булынг-штрафи.png
Кiлькiсть переглядiв: 153