/Files/photogallery/Плакат.png

/Files/photogallery/ліцей_автотрансп.jpg

Шановні батьки та майбутні абітурієнти!

27 березня (середа) о 14.00 в ліцеї відбудеться день відкритих дверей ОНЛАЙН!
На ньому ви дізнаєтесь яким професіям навчають, познайомитесь з перевагами навчання в нашому ліцеї та його атмосферою . Чекаємо всіх бажаючих долучитися до нашої освітянської родини.
Приєднуйтесь та відкривайте для себе світ можливостей!
посилання на день відкритих дверей:
https://meet.google.com/vkd-mwnm-imd?hs=179&authuser=0

Збірник квестів з профорієнтації wym-1711354937066

Профорієнтаційна робота


Професійна орієнтація - це багато аспектна система, що включає в себе просвітництво, виховання, вивчення психофізіологічних особливостей, проведення психодіагностики, організація елективних курсів, а також, що особливо важливо, занять з психології

Соціальний аспект полягає у формуванні ціннісних орієнтацій молоді в професійному самовизначенні, де робиться акцент на вивченні вимог до кваліфікації працівника тієї чи іншої сфери.

Економічний аспект - це процес управління вибором професії молоді відповідно до потреб суспільства та можливостями особистості (вивчення ринку праці).

Психологічний аспект полягає у вивченні структури особистості, формуванні професійної спрямованості (здатність до усвідомленого вибору).

Педагогічний аспект пов'язаний з формуванням суспільно значущих мотивів вибору професії та професійних інтересів.

Медико-фізіологічний аспект висуває такі основні завдання як розробка критеріїв професійного відбору відповідно до стану здоров'я, а також вимог, які пред'являє професія до особистості кандидата.

Система професійної орієнтації школярів
Професійне просвітнитство Професіографія Професійна діагностіка Професійна консультація Професійний підбір Професійна адаптація

З урахуванням психологічних і вікових особливостей школярів можна виділити наступні етапи, зміст профорієнтаційної роботи в школі:

1-4 класи:

Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до праці, розуміння його ролі в житті людини і в суспільстві, розвиток інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, заснованої на посильної практичної включеності в різні її види, в тому числі соціальну, трудову, ігрову , дослідницьку.

5-7 класи:

Розвиток у школярів особистісного сенсу в придбанні пізнавального досвіду і інтересу до професійної діяльності; подання про власні інтереси і можливості (формування образу "Я"); придбання первинного досвіду в різних сферах соціально-професійної практики: техніці, мистецтві, медицині, сільському господарстві, економіці та культурі. Цьому сприяє виконання учнями професійних проб, які дозволяють співвіднести свої індивідуальні можливості з вимогами, що висуваються професійною діяльністю до людини.

8-9 класи:

Уточнення освітнього запиту в ході факультативних занять та інших курсів за вибором; групове та індивідуальне консультування з метою виявлення та формування адекватного прийняття рішення про вибір профілю навчання; формування освітнього запиту, відповідного інтересам і здібностям, ціннісним орієнтаціям.

10-11 класи:

Навчання діям по самопідготовці і саморозвитку, формування професійних якостей в обраному виді праці, корекція професійних планів, оцінка готовності до обраної діяльності.

Зміст профорієнтації в умовах безперервної освіти. Рішення задач профорієнтації здійснюється в різних видах діяльності учня (пізнавальної, суспільно корисною, комунікативної, ігрової, продуктивній праці).

З цією метою щорічно складаються шкільні та міські плани роботи з профорієнтації. Цей напрямок простежується в плані кожного класного керівника - розділ профорієнтація. Відповідальними за профорієнтаційну роботу в школах є заступники директорів з виховної роботи. Допомога класним керівникам в організації цього блоку роботи також надають соціальні педагоги, психологи, викладачі - організатори ОБЖ, вчителі "Технології". Тісні контакти шкіл з МУК, підприємствами, навчальними закладами профтехосвіти, середніми та вищими навчальними закладами, позашкільними установами, територіальними центрами профорієнтації.

Однією зі складових сторін системи профорієнтації є діагностика професійної спрямованості учнів 7-9 класів, яку проводять психологи.

На підставі цих даних подальшу роботу з батьками та учнями проводять класні керівники.

Структура діяльності педколективу щодо проведення профорієнтаційної роботи в школі Координатор діяльності: заступник директора з виховної роботи, в функції якого входять:

- вироблення стратегії взаємодії суб'єктів, відповідальних за педагогічну підтримку самовизначення школярів з метою узгодження та координації їх діяльності;

- підтримання зв'язків загальноосвітнього закладу з соціальними партнерами, що впливають на самовизначення учнів основної та старшої школи; планування роботи педагогічного колективу з формування готовності учнів до профільного та професійного самовизначення відповідно до концепції та освітньою програмою загальноосвітнього закладу;

- здійснення аналізу і корекції діяльності педагогічного колективу з даного напрямку (консультації вчителів - предметників, класних керівників по організації системи навчально-виховної роботи, спрямованої на самовизначення учнів: профпросвещеніе, профконсультирование, профдіагностика визначення індивідуальної освітньої траєкторії; проведення педагогічних рад, виробничих нарад з проблеми профільного та професійного самовизначення старшокласників;

- створення учнівських виробничих бригад, організація літньої трудової практики;

- організація участі обдарованих дітей у предметних олімпіадах різного рівня;

- організація системи підвищення кваліфікації класних керівників (тьюторів, кураторів), вчителів-предметників, шкільного психолога з проблеми самовизначення учнів;

- здійснення контролюючих функцій роботи класних керівників (тьюторів, кураторів), вчителів-предметників, шкільного психолога з проблеми профільного та професійного самовизначення учнів;

- організація занять учнів в мережі предпрофільной підготовки та профільного навчання; курирування викладання профорієнтаційних курсів в ході предпрофільной підготовки ("Твоя професійна кар'єра") і профільного навчання ("Технологія професійного успіху").

/Files/images/Профорієнтація_n.jpg

/Files/photogallery/photo_2023-03-17_08-02-23.jpg

/Files/images/3.jpg

Сьогодні, 15.11.2019 в нашому навчальному закладі відбулась зустріч випускників ЗОШ №29, 81,86,87 із представниками Київського національного університету культури та мистецтва. Дякуємо викладачам університету за цікаву та змістовну інформацію.

/Files/images/7-33.jpg/Files/images/7-34.jpg

Цікаво пройшов навчальний день в учнів 9-Б класу (класний керівник Цинкуш Н.В), 08.11.2019 учні разом із класним керівником відвідали міський захід «Ярмарок освіти». Кожен учень знайшов для себе потрібну інформацію та мав змогу ознайомитись із навчальними закладами міста та України.

/Files/images/6-76.jpg/Files/images/6-77.jpg/Files/images/6-78.jpg

18.10.2019 р., в гості до учнів 11-А класу завітали працівники національної поліції (Дніпровського району), які розповіли про професію поліцейського, які навчальні заклади дають можливість її опанувати. Учні отримали корисну інформацію щодо вступу у вищі навчальні заклади системи МВС.

/Files/images/74357798_857964957931430_1853085724581036032_n.jpg /Files/images/74364239_720016685140559_777017484300517376_n.jpg

18.03.2019 цікаво та продуктивно пройшов понеділок і в учнів 11 - А (Дідук О.Ю). З метою проф.орієнтації ми відвідали ПАТ Запоріжсталь. Було дуже круто. Висловлюємо подяку комбінату, за організцію нашої екскурсії.

/Files/images/1-71.jpg/Files/images/1-72.jpg

03.10.2018, учні 8-Б класу разом із класним керівником Цинкуш Н.В та директором школи Тимошенко Ф.М побували на діючому металургійному підприємстві нашого міста ВАТ «Запоріжсталь». Також до екскурсії долучились найактивніші представники шкільного самоврядування «Учнівська рада», учениці 9-А класу – Косіневська Катя, Плоха Софія та Савеленко Аня. Під час навчальної екскурсії учні побували у Мартенівському цеху, в центральній диспетчерській комбінату, у новому кислотно-травильному цеху холодного прокату металу та наостанок відвідали живий куточок підприємства, де поспілкувались із мешканцями звіринцю. Дякуємо робітникам комбінату ВАТ «Запоріжсталь» за цікаву екскурсію та їх важку працю!!!

/Files/images/MyCollages 36.jpg

Професії майбутнього. А ви готові до викликів часу?

Стрімкий розвиток техніки і технологій на початку ХХІ сторіччя, так званий технологічний прорив, зумовлює суттєві зміни в організації виробництва товарів, надання послуг, появу нових сфер діяльності. Ринок праці стрімко змінюється. Медичний маркетолог, молекулярний дієтолог, рециклінг-еколог, дизайнер віртуальних світів… Всі ці слова – це не терміни із футуристичного блокбастеру, а цілком реальні професії уже найближчого майбутнього.

Сподіваємося, вам буде цікаво дізнатися про ринок праці майбутнього. Ми пропонуємо до вашої уваги, юні друзі, низку статей за даною тематикою.

І почнемо подорож у світ професій найближчого майбутнього з найбільш актуальних галузей-чемпіонів.

Біотехнології.

Очікується, за даними ООН, що у світі чисельність населення у 2030 році становитиме 8.5 мільярдів людей, а у 2050 році – 9.7 мільярда. Найбільшим викликом на майбутні десятиліття стане демографічний вибух у найбідніших регіонах світу. У зв`язку з цим однією з головних проблем людства буде вирішення питання щодо істотного підвищення виробництва продуктів харчування.

З розвитком біотехнології пов`язують вирішення глобальних проблем людства – ліквідацію нестачі продовольства, енергії, поліпшення стану охорони здоров`я і якості навколишнього середовища. У найближчі 10 років вона не лише розвиватиметься сама, а й поступово змінюватиме такі галузі як медицина, енергетика, міське та сільське господарство.

У перспективі розвиток біотехнологій призведе до заміни виробництва хімічних і лікарських засобів та побутової хімії на виробництво препаратів біосинтезу (наприклад, із живих систем), до розвитку агротехнологій, появи органічних тканин тощо.

Професії майбутнього у біотехнологіях будуть такими:

1) урбаніст-еколог;

2) архітектор живих систем;

3) системний біотехнолог;

4) біофармаколог;

5) фахівець з генної інженерії;

6) ГМО-агроном;

7) СІТІ-фермер тощо.

Медицина.

Медицина – це чи не найбільш перспективна галузь у контексті змін. Розвиток науки створює можливості для виробництва живих органів або навіть окремих систем людського організму. У зв`язку з цим передбачається, що виникатимуть професійні назви робіт, які будуть пов`язані з:

1) вирощуванням нових органів та відновленням пошкоджених;

2) клінічним скануванням пацієнтів;

3) відбором тканин, які будуть основою друкованого матеріалу;

4) проектуванням та друком тканин для імплантації, а у майбутньому – органів для пересадки.

Тут прогнозується також перехід від діагностики та лікування хвороб окремих органів до системної роботи з організмом людини. Тому популярності набуває превентивна медицина, основним завданням якої є визначення можливих захворювань, передбачення їх виникнення та намагання зробити все для уникнення небезпечних наслідків.

Майбутня медицина принесе із собою найточнішу діагностику, можливість прогнозування хвороб, комп`ютерне моделювання прогнозу та лікування, високоточну автоматизовану мікрохірургію, вирощення органів та тканин, а також мікродіагностичні пристрої з підключенням до мережі, що дозволять терміново повідомити лікарю про важливі зміни у здоров`ї пацієнта.

Професії майбутнього у медицині будуть такими:

1) ІТ-медик;

2) архітектор медичного обладнання;

3) біоетик (спеціаліст із нормативно-правових та етичних аспектів);

4) генетичний консультант;

5) клінічний біоінформатик;

6) медичний маркетолог;

7) R&D-менеджер охорони здоров`я (спеціаліст із комунікацій);

8) молекулярний дієтолог;

9) оператор медичних роботів;

10) ІТ-генетик;

11) спеціаліст із кіберпротезування;

12) спеціаліст із кристалографії (спеціаліст із використання кристалів у медицині);

13) проектант життя медичних закладів (професіонал із розробки життєвого циклу лікарень);

14) експерт із персоніфікованої медицини (спеціаліст, що досліджує генетичну карту пацієнта та розробляє індивідуальні програми його супроводу, а також пропонує страхові медичні продукти);

15) консультант із здорового старіння;

16) мережевий лікар (лікар, що ставить діагнози он-лайн) тощо.

· Професії майбутнього. А ви готові до викликів часу?

Юний друже!

Якщо ти амбіційний, цілеспрямований і дійсно прагнеш випередити свій час, пропонуємо продовжити подорож ринком праці майбутнього.

І цього разу ми хочемо ознайомити тебе із професіями енергетичного комплексу, які стануть популярними вже у найближчому майбутньому.

Енергетика та її накопичення.

Одним із символів нового екологічного суспільства стане атомна енергетика, що зможе забезпечити стабільні ціни на електричну енергію та мінімально впливатиме на оточуюче середовище.

Крім того, активно розпочне свій розвиток приватна альтернативна енергетика та з`являться нові типи генерації енергії:

1) енергія тіла;

2) збір енергії з міських поверхонь;

3) рекуперації енергії (повернення частини енергії для повторного використання) тощо.

Професії майбутнього у енергетиці будуть такими:

1) менеджер із модернізації;

2) розробник систем мікрогенерації;

3) метеоенергетик;

4) проектант систем рекуперації;

5) спеціаліст із локальних систем енергопостачання;

6) дизайнер портативних пристроїв (одяг, взуття тощо);

7) проектант енергонакопичувальних пристроїв.

Енергомережі та управління енергоспоживанням.

Ключова зміна даної сфери – поява розумних мереж. Дані технології зможуть аналізувати рівні споживання та оптимізувати витрати. Більше того, розумні мережі захистять від виходу із ладу системи та втрати енергії. Мережі дадуть можливість самостійно обирати постачальника послуги та керувати витратами і споживанням, а це є дуже актуально для України.

Професії майбутнього у даній сфері будуть такими:

1) маркетолог енергетичних ринків;

2) захисник прав споживачів електроенергії;

3) енергоаудитор;

4) розробник систем енергоспоживання;

5) системний інженер інтелектуальних мереж;

6) енергозаправник;

7) контролер енергомереж для розподіленої енергетики.

Ну, що? Зацікавило?

Юний друже! А ти звернув увагу, що всі професії майбутнього нерозривно пов`язані із сучасною освітою? Бо будь-який кваліфікований фахівець повинен володіти, насамперед, базовими знаннями! Тому, якщо ти прагнеш бути успішним, розвивайся та будь відкритим до знань!

Кiлькiсть переглядiв: 494