Місія, мета та основні завдання ЗГ № 29

Місія гімназії:

· якісна освіта;

· довузівська підготовка випускників школи;

· орієнтація процесу навчання та виховання на особистість учня.

Метою гімназії є:

· Здійснення системного підходу до впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний

· процес;

· Удосконалення допрофільного та профільного навчання;

· Прогнозування результатів навчальної діяльності;

· Розширення можливостей І освітнього округу для надання додаткових освітніх послуг;

· Підвищення професійної майстерності педагогів;

· Використання у виховному процесі методу проектів, врахування індивідуальних особливостей

· здобувачів освіти, широкого залучення батьківської громадськості;

· Якісна підготовка випускників до подальшого навчання.

Основні завдання:

· виявлення індивідуальних особливостей розвитку здобувачів освіти ЗГ № 29;

· розвиток їх здібностей;

· формування творчо працюючого педагогічного колектву;

· оптимізація освітнього процесу;

· удосконалення системи управління.

Напрямки діяльності:

· оновлення змісту овіти;

· впровадження нових технологій навчання;

· модернізація системи управління на підставі програмно-цільового підходу та впровадження моніторингу;

· створення умов щодо розвитку особистісних якостей здобувачів освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 1008